Chia Sẻ Cuộc Sống

Chia Sẻ Cuộc Sống

Sống Là Để Chia Sẻ Cuộc Sống! :)

Khóa học đào tạo quản lý hợp đồng xây dựng Quốc tế FIDIC 1999

✍ Khóa Học Quản Lý Hợp Đồng Xây dựng Quốc tế (dựa trên kinh nghiệm và mẫu Hợp đồng FIDIC 1999/ EPC Turnkey – Chìa khóa trao tay) với sự hỗ trợ của Trường Đại học Điện Lực và Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Trung Nam.


✍ Những người nên tham gia:
Khóa học cung cấp những kiến thức cần thiết cho các Giám Đốc Dự Án, Phó Giám Đốc Dự Án, Chỉ Huy Trưởng Công Trình, Trưởng nhóm Hợp Đồng, Tư vấn, Sinh viên mới ra trường và mong muốn làm việc trong các Ban quản lý dự án, các chuyên gia pháp lý, người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, các luật sư, các trưởng bộ phận thương mại, mua bán hàng hóa, và những người khác có liên quan đến việc soạn thảo, đàm phán, hiệu chỉnh, và quản lý các hợp đồng xây dựng quốc tế.
✍ Những lợi ích:
• Hiểu tổng quan về Dự án, Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) và áp dụng mẫu hợp đồng quốc tế (FIDIC /EPC Turnkey);
• Nhận ra loại điều kiện Hợp Đồng nào sẽ phù hợp với từng dự án cụ thể;
• Cân nhắc mức độ phù hợp và cần thiết của việc áp dụng một Điều kiện Hợp Đồng quốc tế (FIDIC/ EPC turnkey) vào thực tiễn doanh nghiệp;
• Hiểu rõ được cấu trúc của Điều kiện Hợp Đồng quốc tế (FIDIC);
• Có thể soạn thảo cấu trúc, thực thi các tài liệu hợp đồng xây dựng quốc tế (FIDIC) như Điều Kiện Riêng, Phụ Lục Các Điều Kiện Dự Thầu, các hình thức Bảo lãnh, Thư Trao Thầu v.v mạch lạc, chính xác;
• Có thể xem xét một cách hiệu quả và có hệ thống các tài liệu hợp đồng, trao đổi trong Hợp đồng.
• Có thể đàm phán được những vấn đề chính yếu của một Hợp Đồng Xây Dựng.
• Có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra các cơ hội hợp tác với các thành viên khác.